Σχέδιο οικοπέδου

Σύντομη περιγραφή:


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντος

Εισαγωγή

Η ενίσχυση της καθοδήγησης και του ελέγχου των κρατικών δραστηριοτήτων χρήσης γης και κατασκευής από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολεοδομικού και αγροτικού σχεδιασμού συμβάλλει στην προώθηση των έργων χρήσης γης και οικοδομών σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους και τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σχέδιο, παρέχοντας έτσι εγγύηση για την πραγματοποίηση ισορροπημένης αστικής και αγροτικής ανάπτυξης, ορθολογικής κατανομής, διατήρησης γης, εντατικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Όροι προγραμματισμού:

Οι συνθήκες σχεδιασμού είναι οι προδιαγραφόμενες και καθοδηγητικές γνώμες των αστικών και αγροτικών αρχών σχεδιασμού για την καθοδήγηση και τον έλεγχο της κατασκευής γης και κατασκευαστικών έργων σύμφωνα με τον ελεγχόμενο λεπτομερή σχεδιασμό.

Βάση προγραμματισμού:

Στην πόλη και την περιοχή πολεοδομίας για να προσφέρει κρατική χρήση γης με σωστό τρόπο μεταφοράς, πριν από τη μεταβίβαση κρατικής πρόσβασης γης, το δημόσιο τμήμα της πόλης ή του νομού που είναι υπεύθυνο για τον πολεοδομικό και αγροτικό σχεδιασμό θα βασίζεται σε ρυθμιστικό λεπτομερή σχεδιασμό και την τοποθεσία της προτεινόμενης μεταβίβασης γης, χρήσης, έντασης ανάπτυξης και άλλων όρων σχεδιασμού, ως μέρος της κρατικής σύμβασης μεταφοράς δικαιώματος χρήσης γης.

Περιεχόμενο προγραμματισμού:

Οι συνθήκες σχεδιασμού περιλαμβάνουν γενικά καθορισμένες (περιοριστικές) συνθήκες, όπως η τοποθεσία του οικοπέδου, η φύση της χρήσης γης, η ένταση ανάπτυξης (πυκνότητα κτιρίου, το ύψος ελέγχου του κτιρίου, ο λόγος οικοπέδου, ο πράσινος ρυθμός κ.λπ.), ο κύριος προσανατολισμός εισόδου και εξόδου κυκλοφορίας, χώρος στάθμευσης και αγκυροβόλιο και άλλους δείκτες ελέγχου υποδομής και δημόσιων εγκαταστάσεων που πρέπει να διαμορφωθούν κ.λπ. Συνθήκες καθοδήγησης, όπως χωρητικότητα πληθυσμού, αρχιτεκτονική μορφή και στυλ, ιστορικές και πολιτιστικές απαιτήσεις προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προβλέψεις προγραμματισμού:

1. Οι όροι σχεδιασμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης για την εκχώρηση του δικαιώματος στη χρήση κρατικής γης. Σε αγροτεμάχια χωρίς καθορισμένους όρους σχεδιασμού ενδέχεται να μην παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης κρατικής γης. Εάν οι όροι σχεδιασμού δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση για την εκχώρηση του δικαιώματος στη χρήση κρατικής γης, η σύμβαση για την εκχώρηση του δικαιώματος στη χρήση κρατικής γης είναι άκυρη.

2. Όταν οι αρχές πολεοδομικού και αγροτικού σχεδιασμού των λαϊκών κυβερνήσεων πόλεων και κομητειών εκδίδουν την Άδεια Κατασκευής Χωροταξίας, δεν θα αλλάζουν αυθαίρετα τους όρους σχεδιασμού ως μέρος της σύμβασης για την ανάθεση του δικαιώματος χρήσης κρατικής γης .

3. Η κατασκευαστική μονάδα εκτελεί την κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προβλεπόμενων συνθηκών · Εάν η αλλαγή είναι πραγματικά απαραίτητη, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο τμήμα αστικού και αγροτικού σχεδιασμού υπό τη λαϊκή κυβέρνηση μιας πόλης ή ενός νομού.

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το νόμο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τον αστικό και αγροτικό σχεδιασμό.

Σχέδιο οικοπέδου

35

Σχέδιο διάταξης εγκατάστασης

108

Τρισδιάστατο σχέδιο τουριστικής περιοχής

107

Χάρτης σχεδιασμού Leisure Villa

109

Τρισδιάστατο σχέδιο του βιομηχανικού πάρκου


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Σχετικά προϊόντα