Βιομηχανική κατασκευή

Βιομηχανική κατασκευή

Τα βιομηχανικά εργοστάσια μπορούν να χωριστούν σε μονοώροφα βιομηχανικά κτίρια και πολυώροφα βιομηχανικά κτίρια ανάλογα με τους τύπους δομής κτιρίων τους.

Η συντριπτική πλειονότητα των εργοστασίων σε πολυώροφα βιομηχανικά κτίρια βρίσκονται στη βιομηχανία φωτός, στα ηλεκτρονικά, στα όργανα, στις επικοινωνίες, στην ιατρική και σε άλλες βιομηχανίες. Τα δάπεδα τέτοιων φυτών γενικά δεν είναι πολύ ψηλά. Ο σχεδιασμός φωτισμού τους είναι παρόμοιος με αυτόν της κοινής επιστημονικής έρευνας και εργαστηριακών κτιρίων, και τα συστήματα φωτισμού φθορισμού υιοθετούνται ως επί το πλείστον. Οι μονάδες παραγωγής μηχανικής επεξεργασίας, μεταλλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας και άλλων βιομηχανιών είναι γενικά μονοώροφα βιομηχανικά κτίρια, και σύμφωνα με τις ανάγκες παραγωγής, περισσότερα είναι πολυκατάστατα μονοώροφα βιομηχανικά εργοστάσια, π.χ. μπορεί να είναι τα ίδια ή διαφορετικά όπως απαιτείται.

Με βάση την ικανοποίηση ορισμένων απαιτήσεων συντελεστή δόμησης, το πλάτος του κτιρίου (έκταση), το μήκος και το ύψος του μονοώροφου εργοστασίου καθορίζονται σύμφωνα με τις τεχνολογικές ανάγκες. Έκταση Β του φυτού: γενικά 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, κ.λπ. Το μήκος L του φυτού: τόσο μικρότερο από δεκάδες μέτρα, όσο εκατοντάδες μέτρα. Το ύψος H του φυτού: το χαμηλό είναι γενικά 5-6m και το υψηλό μπορεί να φτάσει τα 30-40m ή ακόμα και υψηλότερα. Το εύρος και το ύψος της εγκατάστασης είναι οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό φωτισμού της εγκατάστασης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη συνέχεια της βιομηχανικής παραγωγής και τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων μεταξύ τμημάτων, τα περισσότερα βιομηχανικά εργοστάσια είναι εξοπλισμένα με γερανούς, με ελαφρύ βάρος ανύψωσης 3-5t και μεγάλο βάρος ανύψωσης εκατοντάδων τόνων.

Προδιαγραφές σχεδίασης

Το πρότυπο σχεδιασμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τη δομή του εργοστασίου. Ο σχεδιασμός της μονάδας βασίζεται στις ανάγκες της τεχνολογικής διαδικασίας και των συνθηκών παραγωγής και καθορίζει τη μορφή της εγκατάστασης.

Προδιαγραφές σχεδίασης για τυπικά φυτά

I. Ο σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων πρέπει να εφαρμόζει τις σχετικές εθνικές πολιτικές, να επιτυγχάνει προηγμένη τεχνολογία, οικονομικό ορθολογισμό, ασφάλεια και εφαρμογή, να διασφαλίζει την ποιότητα και να πληροί τις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
ΙΙ. Αυτή η προδιαγραφή ισχύει για το σχεδιασμό νεόκτιστων, ανακαινισμένων και διευρυμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά όχι για βιολογικά καθαρά δωμάτια με βακτήρια ως αντικείμενα ελέγχου. Οι διατάξεις αυτής της προδιαγραφής για τις εγκαταστάσεις πρόληψης πυρκαγιάς, εκκένωσης και πυρόσβεσης δεν ισχύουν για το σχεδιασμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλών ορόφων και υπόγειων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με ύψος κτηρίου άνω των 24 μέτρων.
III. Όταν χρησιμοποιείτε τα αρχικά κτίρια για καθαρή τεχνική ανακαίνιση, ο σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις της τεχνολογίας παραγωγής, να προσαρμόζει τα μέτρα στις τοπικές συνθήκες, να τα αντιμετωπίζει διαφορετικά και να αξιοποιεί πλήρως τις υπάρχουσες τεχνικές εγκαταστάσεις.
IV. Ο σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εγκατάσταση, διαχείριση συντήρησης, δοκιμές και ασφαλή λειτουργία.
V. Εκτός από την εφαρμογή αυτής της προδιαγραφής, ο σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα συμμορφώνεται επίσης με τις σχετικές απαιτήσεις των υφιστάμενων εθνικών προτύπων και προδιαγραφών.

101

Έργο εργοστασίου παραγωγής

102

Έργο Ψύξης και Ψυχρής Αλυσίδας